เริ่มแล้ว…โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ผังเมืองยะลา

เริ่มแล้ว…โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ผังเมืองยะลา ซึ่งอยู่ภายในสถานที่โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื้อที่ 94 ไรอยู่บริเวณใกล้สวนศรีเมือง ริมสันเขื่อนแม่น้ำปัตตานี เทศบาลนครยะลา

จังหวัดยะลา โดยการนำของนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ผลักดันให้เกิดพิพิธภัณฑ์ผังเมือง เนื่องจากยะลานั้นมีผังเมืองที่สวยสุดในประเทศ และติดอันดับ 23 ของโลก เป็นการรวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม การผังเมือง และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของประชาชน เป็นการเพิ่มจุดแลนมาร์คแห่งใหม่ ช่วยส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจของยะลาได้อีกทางหนึ่ง ได้อีกช่องทางหนึ่ง คาดว่าการก่อสร้างคงเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด แล้วเสร็จในเวลาประมาณ 1 ปี สำหรับการก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างตัวอาคาร 80 ล้านบาท


หลังจากก่อสร้างตัวอาคารเสร็จแล้ว เทศบาลนครยะลาก็จะได้ดำเนินการจัดทำเป็นห้องแสดงพิพิธภัณฑ์โดยใช้สื่อที่ทันสมัย น่าสนใจ เช่น เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเกี่ยวกับ ยะลาเมืองของเรา เมืองของโลก พิพิธภัณฑ์เมืองแห่งสานติ และพิพิธภัณฑ์โครงการพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,374 total views, 3 views today