เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำความดี สร้างสันติสุขในพื้นที่ งานดะวะห์ระดับโลกที่ยะลา

เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำความดี สร้างสันติสุขในพื้นที่ งานดะวะห์ระดับโลกที่ยะลา

       แกนนำการจัดกิจกรรมชุมนุมศาสนาระดับโลก จังหวัดยะลา เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำความดี สร้างสันติสุขในพื้นที่ คาดมีผู้เข้าร่วม 200,000 คน เงินหมุนเวียน 50 กว่าล้านบาท

       นายอุดร น้อยทับทิม อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะแกนนำการจัดกิจกรรมชุมนุมศาสนาระดับโลก (ดะวะห์) ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระบุว่า ประเทศไทยได้รับฉันทามติจากอาเมรโลก (หัวหน้าผู้นำดะวะห์ของโลก) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดดะวะหฺระดับโลก ที่ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561

       บนพื้นที่ 2 พันไร่ เนรมิตเป็นพื้นที่ร่วมชุมนุมของผู้นำศาสนาทุกนิกายทั่วโลก เพื่อทำกิจกรรมเชิญชวนประชาชาติทำความความดี เว้นความชั่ว ในรูปแบบการการบรรยายธรรม เสวนา สนทนา ตักเตือนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าทุกคนมาจากไหนเราคือพี่น้องกัน และพร้อมออกปฏิบัติทำงานศาสนาทุกพื้นที่ในโลกนี้ และมอบหมายงานศาสนาให้กลับไปปฎิบัติในแต่ละประเทศ ในระยะเวลา 3 วันต่อเดือน 40 วันในแต่ละปี และตลอดชีวิต 4 เดือน เพื่อเพิ่มการศรัทธา เพิ่มการขยันปฏิบัติในกิจกรรมศาสนา เมื่อหัวใจดี ร่างกายและความคิดก็ดี เมื่อมนุษย์ดี โลกก็จะดีตามไปด้วย

      สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ คาดว่ามีผู้มาร่วมงานจากทั่วโลกในครั้งนี้ กว่า 200,000 คน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทำให้ต่างประเทศจะได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในด้านการทำงานศาสนา และส่วนอื่น ๆ ซึ่งการจัดโยร์ (ประชุม) ครั้งนี้เป็นการเชิญชวนพี่น้องให้หันมาทำงานศาสนาให้มากขึ้น ได้ทำความดีมากขึ้น หักห้ามจากความความชั่ว ด้วยการปฏิบัติงานศาสนาด้วยการออกดะวะห์ (เชิญชวน) ในหนทางของอัลลอฮ์ ตามแบบอย่างของท่านนบีที่ถูกต้อง เชื่อเมื่อหัวใจมนุษย์ดี จิตใจก็จะดีไปด้วย มนุษย์ดีประเทศชาติก็จะดีตาม

      นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เพิ่มรายได้ให้ประชาชนจากผู้มาร่วมงานดะวะห์ กว่า 2 แสนคน ทั้งร้านอาคาร โรงแรม ที่พัก จะเต็มทุกที่ คาดมีเงินหมุนเวียน 50 กว่าล้านบาท ที่สำคัญในมิติของความมั่นคง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นการแก้ปัญหา ที่ถูกจุดเพราะเชิญชวนผู้คนมาทำความดี

———————————————————

 

2,577 total views, 3 views today