คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

          ดร.มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ผู้อำนวยการโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ได้กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาด้านหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในครั้งนี้ว่า หากพูดถึงในเรื่องการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบถือไม่ใช่อุปสรรคด้านการศึกษา แต่กลายเป็นเรื่องของการอ่าน เขียน การพูด และความแสดงออกของนักเรียนมากกว่าที่ทำให้การเรียนในพื้นที่นั้นไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

        จากปัญหาดังกล่าวนี้เองที่คอยฉุดรั้งถึงเรื่องคุณภาพของการศึกษาในพื้นที่ และทำให้กลายเป็นโจทย์หลักที่ต้องแก้ไขในภาพรวม เพราะโรงเรียนคือฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ นำไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ( เมื่อ 3 ธันวาคม 2561 ) ที่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ดร.มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ผู้อำนวยการโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก ศอ.บต. เจ้าหน้าที่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมศึกษาดูการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการมาใช้ร่วมกันระหว่างภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และศาสนา ให้เข้ากันอย่างลงตัว

—————————————–

729 total views, 3 views today