“บิ๊กเดฟ” ลงพื้นที่เปิดโครงการเยาวชนคลื่นลูกใหม่ในพื้นที่ปัตตานี

 

“บิ๊กเดฟ” ลงพื้นที่เปิดโครงการเยาวชนคลื่นลูกใหม่ในพื้นที่ปัตตานี

           เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ครูใต้ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะทำงานที่ 2 จังหวัดปัตตานีจัดโครงการเยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดสงขลา และคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเยาวชนในโครงการได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุป ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อีกด้วย

          สำหรับกิจกรรมคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมในการใช้ชีวิตร่วมกันในค่ายฯ จะได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่เยาวชนและกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนที่ควรรู้,เรียนรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ความรักชาติและเรียนรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด, เรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาก่อนวัยอันควร,เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, เรียนรู้วิธีการคิดและการจัดอบรมกิจกรรมสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว รวมถึงร่วมกิจกรรม Walk Rally พิชิตภัยยาเสพติด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯเป็นเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา มีทั้งหมด 4 รุ่น / รุ่นละ 94 คน รวมทั้งหมด 380 คน ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคือได้รับความรู้จิตสำนึก และมีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น มีความเข้าใจแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตตามเป้าหมายที่สามารถสืบสานแนวพระราชดำริ และนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขยายผลสู่พื้นที่ของตนต่อไป

 

————————————

678 total views, 3 views today