ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จัดแข่งขันกีฬา “ต้านภัยยาเสพติด ปลูกฝังเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด”

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จัดแข่งขันกีฬา “ต้านภัยยาเสพติด ปลูกฝังเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด”

         วันที 4 ก.ค. 61 ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทายาลัยเทคนิคยะลา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ต้านภัยยาเสพติดที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจรักกีฬา ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา และมารยาทในการแข่นขัน ซึ่งได้ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมีทีมเข้าแข่นขัน จำนวน 8 ทีม ซึ่งดำเนินการชิงชนะเลิศในวันนี้

ผู้อำนวยการวิทายาลัยเทคนิคยะลา กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน ชมรมกีฬาและนันทนาการวิทยาลัยเทคนิคยะลา และได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีบริษัทสยามสนามทำการวิจัยและทดสอบการนำยางพารามาใช้ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการทดลองทำสนามกีฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ปลูกฝังให้เยาวชนรักสุขภาพ ทำให้ห่างไกลยาเสพติด

———————————–

717 total views, 6 views today