กอ.รมน.ภาค 4 สน. เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือ เพื่อดำเนินการต่อสถานศึกษา กรณีทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=_5-Jw3YTPwY

837 total views, 3 views today