ฉก.ทพ. 42 ร่วมกิจกรรม ‘กล่องน้ำใจ ให้ไทยด้วยใจ’ แจกจ่ายสู่พี่น้องผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ต้านภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย พันโท ถนอมพงษ์ เรืองจันทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ผู้ช่วยฝ่ายกิจการพลเรือน, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42, กองร้อยทหารพรานที่ 4202 ร่วมกับ พันเอก ชลัช ศรีวิเชียร, กลุ่มลูกเหรียง, คณะครู และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม กล่องน้ำใจ จากมูลนิธิกสิกรไทย (กล่องยังชีพ) ให้ไทย ด้วยใจ ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายสู่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อบรรเทาทุกข์และสร้างคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในห้วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้จะสอดแทรกการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือบ่อย ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีการป้องกันตนเองมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

 

 6,780 total views,  183 views today