รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการสัมนาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิติทัลหรือEDU digital

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการสัมนาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิติทัลหรือEDU digital

——————————————-

           เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้เปิดการสัมนาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิติทัลหรือEDU digita 2018โดยได้กล่าวชื่นชมถึงความตั้งใจของภาคส่วนการศึกษาในพื้นที่ต่อการขับเคลื่อนระบบการศึกษาด้วยเทคนิคติจิทัล ซึ่งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งนี้ยังได้เสริมสร้างการรับรู้ถึงศาสตร์ของพระราชาที่ทำให้ระบบการศึกษาของไทยมีคุณภาพเข้มแข็งEDU strongทั้งยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แสดงถึงการยกระดับการศึกษาในระดับสากล

————————————-

423 total views, 3 views today