ปัตตานี พบผู้ประกอบการร้านขายยา ควบคุมเยาวชนนำยาแก้ไอมาใช้ในทางที่ผิด

ปัตตานี พบผู้ประกอบการร้านขายยา ควบคุมเยาวชนนำยาแก้ไอมาใช้ในทางที่ผิด

——————————–

 

         ที่ห้องประชุมขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมหาแนวทางการควบคุมการนำยาแก้ไอมาใช้ในทางที่ผิด โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้ประกอบการร้านขายยา จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม

          ทั้งนี้ ตามนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแม่ทัพภาคที่ 4 ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพบว่ากลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการนำยาแก้ไอที่ผสมโคเดอีนมาใช้ในทางที่ผิด โดยนำมาผสมกับพืชใบกระท่อม เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้ ในการประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางในการควบคุมการใช้ยาแก้ไอ โดยให้ผู้ประกอบการมีความเข้มงวดในการจ่ายยาแก้ไอ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการนำยาแก้ไอไปใช้ในทางที่ผิด พร้อมทั้งให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมคุณภาพยา และการดำเนินการขายยาตามกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ยาที่ถูกต้อง

———————————-

363 total views, 3 views today