กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดกิจกรรมเวทีชาวบ้านชุมชนศรัทธากำปงตักวา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

https://www.youtube.com/watch?v=h98fGyhj0oE&feature=youtu.be

1,149 total views, 6 views today