ปัตตานี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกในมูลนิธิคุณพุ่ม

ปัตตานี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกในมูลนิธิคุณพุ่ม

—————————————-

            นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี โดยมี นายจารึก สระอิส ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน

            ด้วยทูลกระหม่อมญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเป็นเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 10,633 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท โดยจัดสรรแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดปัตตานี จำนวน 128 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640,000 บาท ในการนี้มูลนิธิคุณพุ่มได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเทิดพระเกียรติองค์ประธานและเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัว

————————————

456 total views, 9 views today