คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏยะลา จัดสัมมนาและนิทรรศการสหกิจศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

https://www.youtube.com/watch?v=EoX42phjsiQ

918 total views, 3 views today