เปิดใจลุงประดับ ต้นแบบเกษตรพอเพียง ที่ยะลา เนื้อที่ครึ่งไร่ ปลูกผัก เลี้ยงเป็ดไก่ รายได้ 3-4 หมื่นบาทต่อเดือน

เปิดใจลุงประดับ ต้นแบบเกษตรพอเพียง ที่ยะลา เนื้อที่ครึ่งไร่ ปลูกผัก เลี้ยงเป็ดไก่ รายได้ 3-4 หมื่นบาทต่อเดือน

—————————————-

 

           บนเนื้อที่ 2 งาน หรือประมาณ ครึ่งไร่ ของนายประดับ ศรีตะนนท์ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59/4 หมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา ที่มีตัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และพื้นที่อย่างจำกัด บริเวณโดยรอบๆตัวบ้าน ซึ่งไม่มากมายนัก 10 กว่าปีที่ได้ทำการเกษตรพอเพียงแบบผสมผสาน ทั้งการปลูกผักสวนครัว รอบๆบ้าน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และเลี้ยงสัตว์ ไก่เบตงสายพันธุ์แท้ ไก่ดำ เป็ดเทศ เป็ดไข่ และเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นบ้าน มีการทำปุ๋ยน้ำหมักไว้ใช้เอง และทำบัญชีครัวเรือน ควบคุมรายรับ-รายจ่ายทุกๆเดือน อยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง จนได้รับการยกระดับให้เป็นครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา

            นายประดับ ศรีตะนนท์ เปิดเผยว่า การทำเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นรายได้ที่ยั่งยืน ไม่ขัดสน มีรายได้เข้ามาทุกๆวัน ซึ่งรายได้ประจำวันของตนเอง มาจากการเก็บพืชผักสวนครัวในบ้านไปขายที่ตลาดนัดในหมู่บ้าน การขายไข่เป็ด มีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ ประมาณวันละไม่ต่ำกว่า 800-900 บาท ต่อวัน ส่วนสัตว์เลี้ยง ไก่เบตง ไก่ดำ และเป็ด มีพ่อค้ามารับซื้อที่บ้านเป็นรายได้ รายอาทิตย์ และรายเดือน ส่วนรายได้ที่ได้เป็นรายปี คือการเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นบ้าน ซึ่งขายได้ 1-2 หมื่นกว่าบาท รวมรายได้ต่อเดือน ประมาณ 3-4 หมื่นบาท

            สำหรับพื้นที่ ที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงแค่ 2 งาน หรือประมาณครึ่งไร่นั้น การปลูกพืชผักสวนครัว มีการนำวัสดุเหลือใช้ ที่ชำรุดแล้ว หรือแตกหักใช้การไม่ได้ เช่น ตะกร้า กระทะ หรือแม้แต่รองเท้าบูท มาเป็นภาชนะในการปลูก ทั้งพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล และไม้ดอกไม้ประดับ ทุกๆเดือนมีรายได้เสริมจากการขายไม้ประดับภายในบ้าน ส่วนการเลี้ยงไก่เบตงสายพันธุ์แท้ และไก่ดำนั้น ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ซึ่งการเลี้ยง ประมาณ 4-5 เดือน ก็สามารถขายได้ ซึ่งไก่ที่นี่ ตนได้เปิดเพลงลูกกรุงให้ไก่ฟังเป็นประจำ ไก่จึงอารมณ์ดี มีการเลี้ยงแบบปิด และปล่อยให้หากินตามธรรมชาติในพื้นที่รอบๆบ้าน นอกจากนี้ยังมีตู้ฟักไข่ ทำให้การเลี้ยงไก่เบตงสายพันธุ์แท้และไก่ดำ มีพันธุ์ไก่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุขดี ไม่เดือดร้อน ไม่เป็นหนี้ แต่ต้องรู้จักหาให้ได้และจ่ายให้เป็น ถึงจะพอเพียง มีกินที่บ้าน แจกจ่ายแบ่งปัน เหลือแบ่งขาย ทำให้ชีวิตสบาย ไม่เครียด มีความสุข

————————————-

2,475 total views, 3 views today