หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรม “Army Delivery”บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 (17/06/63)

 219 total views,  6 views today