แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะให้กำลังใจ เน้นย้ำประชาชนให้ความร่วมมือผ่านสภาสันติสุขตำบล

             เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางไปยัง ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะมอบขวัญกำลังใจเครือข่ายประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมดูแลและอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นยำให้ประชาชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมือผ่านสภาสันติสุขตำบล เพราะคือหัวใจหลักในการแก้ทุกปัญหา พร้อมกันนี้ ยังเน้นยำ้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เตรียมรับมือกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลังจากมีการปลดล็อคในระยะที่ 4 ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, พันเอกทรงเดช  สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราที่ 46 ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ

             สำหรับธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธารามบ้านศรีภิญโญ หมู่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ใน 3 ชุมชนไทยพุทธในพื้นที่ตำบลโคกสะตอ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินเขา มีเขตติดต่อกับอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลามีราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากตำบลแป้นอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  ปัจจุบันมีพระสมุห์นพเดช เตโช เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์สถานธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม

             สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงครอบครัวนายสมชาย  ทองจันทร์ เสียชีวิต ซึ่งเป็นสมาชิกไทยพุทธบ้านศรีภิญโญและมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลโคกสะตอ  หลังจากนั้นพระสมุห์เดินทางมาจากจังหวัดชัยนาทมาเยี่ยมและปลอบขวัญกำลังใจชาวบ้านศรีภิญโญ และนายสืบราชการลับ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านศรีภิญโญได้นิมนต์พระมาจำ พรรษา ณ ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และชาวบ้านเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่คับแคบที่อยู่ท่ามกลางชุมชนไม่สามารถที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างหรือสร้างวัดในอนาคตต่อไปได้ นายสืบจึงได้ถวายที่ดินส่วนตัวจำนวน 3 ไร่ เพื่อสร้างธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธารามและดำเนินการสร้างกุฏิหลังแรกแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีพันเอกประสิทธิ์  ชาญเลขา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ในขณะนั้น ได้สนับสนุนงบประมาณและกำลังพลของหน่วยมาช่วยดำเนินการ ก่อสร้างถวาย ต่อมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่า เพื่อจัดหางบประมาณในการปรับพื้นที่และสร้างเคหสถานต่างๆและขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลในการปรับพื้นที่ของจากกองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15

****************************************

 5,583 total views,  153 views today