รอง​ ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน ปอเนาะญาลันนันบารู

            เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตามหลักศาสนา (ปอเนาะญาลันนันบารู) บ้านเกาะแลหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานของ ปอเนาะญาลานันบารู บ้านเกาะแลหนัง โดยได้มอบนโยบายในการดำเนินงาน  โดยมี พันเอกมานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, นาย วิรัช แม นายกสมาคมเมืองดาหลาพัฒนาพี่น้องไทย, นายอับบาส บิณอิบรอฮิม เลขานุการสมาคมเมืองดาหลาพัฒนาพี่น้องไทย,  จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ

          พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การมาในครั้งนี้เพื่อต้องการรับทราบปัญหา และให้กำลังใจสมาคมเมืองดาหลาพัฒนาพี่น้องไทย ซึ่งถือเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่คอยควบคุมให้การดูแลปอเนาะญาลันนันบารู  เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันสร้างความรัก ทำความดี และนำเสนอความจริง สมาคมเมืองดาหลาพัฒนาพี่น้องไทย ได้ให้ความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ามาโดยตลอด มีความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ที่จะให้ลูกหลานห่างไกลและปลอดภัยจากยาเสพติด โดยได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ถึงการดำเนินงานของสมาคมที่ต้องเกิดจากการมีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด  ที่สำคัญต้องทำหน้าที่ดูแลปอเนาะญาลันนันบารู ให้เป็นเสมือนบ้าน มัสยิด และโรงเรียน มีองค์กรสร้างคนให้เป็นคนดี สถานที่มีประสิทธิภาพทั้งเรื่องการดูแลให้การช่วยเหลือ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ที่พักอาศัย ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟู

          ปัจจุบัน ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตามหลักศาสนา ปอเนาะญาลันนันบารู ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเป็นสถานบำบัดฟื้นฟูตามหลักศาสนาอิสลาม ให้การเรียนรู้ศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ มีที่ยึดเหนี่ยวแก้ปัญหายาเสพติด โดยที่ผ่านมามีเยาวชนที่ผ่านการฟื้นฟูมากกว่า 3,000 คน และมีเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 251 คน  ทั้งนี้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทางปอเนาะญาลันนันบารู ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และเน้นย้ำให้ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู รักษาระยะห่าง Social Distancing ทางด้าน นายอับบาส บิณอิบรอฮิม เลขานุการสมาคมเมืองดาหลาพัฒนาพี่น้องไทย กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนและได้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกัน สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันลูกหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด

**********************************

 7,197 total views,  3 views today