รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เน้นย้ำรักษาความปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เน้นย้ำรักษาความปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

           เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2563 เวลา 15.30 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจยะลา ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประชุมซักซ้อม ทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยเมืองยะลา สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอน พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เขตเมืองยะลา สร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นแก่ประชาชน โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมด้วยนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา ตลอดจนส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม พร้อมติดตามลงพื้นที่

           พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรอมฎอน แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตาม ตลอดจนทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัยเขตเมือง ใน 8 เมืองเศรษฐกิจหลัก แม้ว่าปัจจุบันจะมีการระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด – 19 อยู่ในพื้นที่ แต่ยังคงมีภาพข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เตรียมจะก่อเหตุ สร้างความเดือดร้อนประชาชน ยิ่งในช่วงปลายของเดือนรอมฎอน การใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อจำกัดเสรี และบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มก่อเหตุ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อดูแลควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชน

           ทั้งนี้ การดูแลรักษาความปลอดภัยเขตเมืองยะลาในห้วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ได้มีการบูรณการกำลังร่วม 3 ฝ่าย เพื่อเพิ่มความถี่ตรวจเข้มยังจุดสำคัญ พร้อมจัด ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ลาดตระเวนยังพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งยังมีกำลังภาคประชาชนทั้ง ไทยอาสาป้องกันชาติ ชุดคุ้มครองตำบล รวมถึงเครือข่าววิทยุเครื่องแดงช่วยสอดส่องเฝ้าระวังพื้นที่ เป็นหูเป็นตาช่วยสังเกต แจ้งสิ่งผิดปกติให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ายังได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายได้ซักซ้อมปรับแผนรักษาความปลอดภัยเมืองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความตื่นตัว และพร้อมรับเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

           จากนั้น รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ลงไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของชุดคุ้มครองตำบลลำพะยา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา โดยได้เน้นให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ใช้มาตรการเชิงรุกในการดูแลพื้นที่ พร้อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนจะเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของกำลัง 4 ฝ่าย ในเขตเมือง พื้นที่เศรษฐกิจและ เซฟตี้โซนของเมืองยะลา โดย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำความห่วงใยของแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลพื้นที่ อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

*************************************

 5,808 total views,  3 views today