แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยม พบปะกำลังพล เน้นย้ำให้หน่วยดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพล

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยม พบปะกำลังพล เน้นย้ำให้หน่วยดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพล

           เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 เวลา 11.50 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลภายในหน่วย มอบนโยบาย ข้อคิดปฏิบัติที่สำคัญในการดำรงรักษาไว้ในมาตรฐานความเป็นหน่วยทหาร และความเป็นทหารอาชีพ ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้หน่วยดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้มีความพร้อม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนเดินทางมายังโรงเลี้ยง ของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยร่วมโต๊ะรับประทานอาหารร่วมกับน้อง ๆ พลทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 ผลัดที่ 2 สร้างความประทับใจ และเป็นขวัญกำลังใจอย่างดียิ่งต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงเน้นย้ำให้หน่วยคำนึงถึงคุณภาพของอาหารและความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ ทหารกองประจำการทุกนาย

            หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของหน่วย เช่น โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” โครงการ “กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง หน่วยทหารปลอดยาเสพติด” และห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการ ภายในหน่วย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และสนับสนุน ส่งเสริม การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล ตลอดจนครอบครัว ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งวิชาการทหาร วิชาการทั่วไป วิชาชีพ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง อันจะนำไปสู่การพัฒนา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปพร้อมกันนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตะเคียนทอง เป็นที่ระลึกให้กับหน่วยทหารอีกด้วย

            ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมายังกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพลภายในหน่วย และทำพิธีเปิดห้องศูนย์ปฏิบัติการทางภาษาของกองพัน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 มีความตั้งใจว่า ให้หน่วยภายในกองทัพภาคที่ 4 ทุกหน่วย มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินทางร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตะเคียนทอง และรับมอบ ผลิตภัณฑ์จากโครงการทหารพันธุ์ดี โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้หน่วยนำไปเติมไว้ยังตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

*******************************

 5,829 total views,  3 views today