ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบถุงยังชีพ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบถุงยังชีพ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

           เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 น. พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนอยู่ดีมีสุข, ชุมชนเบอร์เส้งนอก และชุมชนอุตสาหกรรม สามหมอ (หลังโคลีเซียม) ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเมื่อนายจ้างปิดกิจการ ไม่มีการจ้างงานส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้

          พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางหน่วยเฉพาะกิจยะลา และหน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 เข้าดูแลเขตพื้นที่ชุมชนเมืองยะลา ซึ่งมีทั้งหมด 40 ชุมชน โดยประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้ ตกงาน เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป นายจ้างปิดกิจการไม่มีการจ้างงาน ทั้งนี้ในห้วงที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจยะลา และหน่วยเฉพาะกิจยะลา12 ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ มอบอาหาร ทั่วทั้ง 40 ชุมชน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และจะยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือเช่นนี้ต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

          นางเสาวนีย์ มีเสม ประชาชนชุมชนเบอร์เส้งนอก กล่าวว่า ช่วงนี้ตกงานเนื่องจากนายจ้างปิดกิจการ โดยตนเองทำอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่มีนายจ้างมาจ้างงาน เพราะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้ วันนี้รู้สึกดีใจ ปลื้มใจ ที่เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชน และเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

******************************************

 426 total views,  3 views today