ศอ.บต. มอบวัสดุอุปกรณ์แก่บัณฑิตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อใช้ในการยับยั้งโควิด-19

ศอ.บต. มอบวัสดุอุปกรณ์แก่บัณฑิตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้

เพื่อใช้ในการยับยั้งโควิด-19

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนายอิสระ ละอองสกุล ผู้อำนวยการกองประสานเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ศอ.บต. นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ร่วมกันมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนแก่บัณฑิตอาสา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีตัวแทนบัณฑิตอาสาแต่ละอำเภอเป็นผู้รับมอบ และนำไปแจกจ่ายให้กับบัณฑิตอาสาในพื้นที่ ต่อไป

          ทั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมพูดคุย ทักทายให้กำลังใจกับบัณฑิตอาสา โดยย้ำว่าให้ใช้อุปกรณ์ทุกครั้งขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นการป้องกันตนเองในขั้นแรก พร้อมกันนี้ ได้กล่าวขอบคุณที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตอาสาช่วยการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.บต. มาโดยตลอด ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากบัณฑิตอาสา เป็นข้อมูลที่มีความจำเป็น และถือว่าเป็นการดำเนินงานเชิงรุกในห้วงที่เกิดสถานการณ์ของโรค COVID-19 ขึ้นในพื้นที่

          อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ฝากให้บัณฑิตอาสาเป็นตัวแทนในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะหลังจากนี้อาจจะมีการผ่อนปรนในเรื่องของการละหมาดจากจุฬาราชมนตรี แต่จะต้องเป็นไปตามที่สาธารณสุขกำหนดในการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่มีการมอบให้กับบัณฑิตอาสาในครั้งนี้ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 0.5 ลิตร โดยกระจายให้บัณฑิตอาสาทุกคนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวม 2,224 คน

———————————–

 423 total views,  3 views today