แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ ผู้ประสานงานโครงการ“แว่นตาเพื่อพี่น้อง สามจังหวัดชายแดนใต้”

แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ ผู้ประสานงานโครงการ“แว่นตาเพื่อพี่น้อง สามจังหวัดชายแดนใต้”

           เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายณัฏฐ์พัชร์ ธรรมศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการ“แว่นตาเพื่อพี่น้อง สามจังหวัดชายแดนใต้” เข้าเยี่ยมพบปะ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อนำเรียนผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาและปรึกษาหารือการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ฉบับใหม่ เพื่อให้เกิดโครงการ“แว่นตาเพื่อพี่น้อง สามจังหวัดชายแดนใต้” อย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

            พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า โครงการ“แว่นตาเพื่อพี่น้อง สามจังหวัดชายแดนใต้” ถือเป็นโครงการที่สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งไทยพุทธ และมุสลิม ผู้สูงอายุ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับแว่นจากโครงการ สามารถอ่านหนังสือ อ่านคัมภีร์อัลกรุอาน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปรกติสุข อีกทั้งยังสามารถรับข่าวสารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมไปถึงผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่อาจได้รับบาดเจ็บต่อระบบสายตา การมองเห็น ให้ได้รับโอกาสที่ดี ถือเป็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนโดยตรง มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสานต่อโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” นอกจากนั้นแล้ว แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขอบคุณส่วนเกี่ยวข้องในความปราถนาดีของโครงการ พร้อมยินดีลงนามในบันทึกข้อตกลงสานต่อโครงการดังกล่าวด้วย

            นายณัฏฐ์พัชร์ ธรรมศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการ“แว่นตาเพื่อพี่น้อง สามจังหวัดชายแดนใต้” ได้กล่าวว่า “จะสานต่อโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ให้ได้ประโยชน์จากโครงการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบและประสบปัญหาทางสายตา เพื่อให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต” ทั้งนี้จะมีการเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจาก 2,000 คน เป็น 2,500 คน

              สำหรับโครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง สามจังหวัดชายแดนใต้” จัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ปี เป็นโครงการเพื่อสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีปัญหาด้านสายตา ให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจวัดสายตาจาก ทีมจักษุแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา และเครื่องมือทันสมัย จากห้างแว่นท็อปเจริญ และประกอบแว่นใหม่ให้ฟรี พร้อมตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับสายตา อย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจสุขภาพ จากศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฟรีอีกด้วย

—————————–

 468 total views,  3 views today