กอ.รมน.ภาค 4 สน. ผนึกกำลัง “ประชารัฐร่วมใจต้าน COVID-19”

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ผนึกกำลัง “ประชารัฐร่วมใจต้าน COVID-19”

          เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 เวลา 20.00 น. ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลา พลโท สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นำเจ้าหน้าที่ทหาร ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลา กว่า 200 คน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

          พลโท สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้สถานการณ์ ณ ขณะนี้ มีความรุนแรงต่อเนื่อง เพื่อยับยั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไม่ให้แพร่กระจายมากขึ้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงร่วมมือกับจังหวัดยะลา จัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัย COVID-19” โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ มาปฏิบัติการชำระล้าง ฆ่าเชื้อโรคบริเวณแหล่งสัญจรในพื้นที่เขตตัวเมืองยะลา ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนัก รู้จักป้องกันตนเอง ชุมชน และสังคม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และลดจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

          ทั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ประชาชนในพื้นที่มีมั่นใจในการดูแล ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ป้องกันดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ จึงได้สั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ได้ร่วมกับส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจต้าน COVID-19” เพื่อเป็นการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดการทวีความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

———————————–

297 total views, 12 views today