องคมนตรี เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่

องคมนตรี เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่

          วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 07.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านส้มป่อย กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลโท สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับการกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ, คณะผู้บังคับบัญชา,หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และกองกำลังทหารพรานในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

        ในการนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฝากความห่วงใย และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีมาเยี่ยมเยียน และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจ จำนวน 20 ชุด เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยได้พบปะ พูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

            จากนั้น เวลา 08.00 น. เดินทางต่อไปยัง โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับมอบกระเช้าพระราชทานให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์บริเวณด้านหน้าป้าย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 263 ที่ผ่านมา จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวอริสรา จริงสันเทียะ, 2. นางสาวสายทิพย์ สุคง, 3. ส.ต.อ.ธนินสรณ์ พรหมกุล, 4. ส.ต.ต.ธีระพล จีนใหม่, 5. นายอับดุลฮาดี เจ๊ะยอ, 6. นายมาวันดี รามันห์สิริวงศ์, 7.ส.ต.ท.มูหาหมัดฮา ลอตันหยงฮาซัน, 8.นายมูกะตา หะไร, 9. ดต.เสรี ศรีนรัตน์, พร้อมทั้งกล่าวพูดคุยสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

            จากนั้นเวลา 09.20 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายาองคมนตรี และคณะ เดินทางต่อไปอย่างโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่บ้านเบญญา หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย สิบโท สุขเกษม บุตรน้อย, อาสาสมัครทหารพราน ฮาฟิส เมาะมูซอ, อาสาสมัครทหารพราน พรชัย แปลงคำใส และ ร้อยโท ต่อตระกูล ปั้นสำรอง ทั้งนี้องคมนตรีได้ร่วมพูดคุย สร้างขวัญ และกำลังใจ ในการนี้ เจ้าหน้าที่และประชาชนต่างปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

——————————-

387 total views, 9 views today