เลขาธิการ ศอ.บต. รุดเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดหน้า ศอ.บต.ยะลา 

เลขาธิการ ศอ.บต. รุดเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดหน้า ศอ.บต.ยะลา 

           เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมด้วย กลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ คนร้ายลอบวางระเบิด บริเวณด้านหน้า ศอ.บต. เพื่อล่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ แล้วกดระเบิดคาร์บอมบ์ซ้ำ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 24 ราย ประกอบด้วย

1.นางสาวอริสรา จริงสันเทียะ อายุ 38 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลที่ขาขวา

2.นายธนินสรณ์ พรหมกุล อายุ 31 ปี ถูกแรงระเบิดมีอาการแน่นหน้าอก

3.ส.ต.ต.ธีระพล จีนใหม่ อายุ 26 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลมือซ้าย

4.นายมูกะตา หะไร อายุ 60 ปี ถูกแรงระเบิดมีอาการแน่นหน้าอก

5.นายอับดุลฮาดี เจ๊ะยอ ถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลสีข้างขวา

6.นายนครินทร์ ชินวรโกมล อายุ 46 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลที่หัวเล็กน้อย

7.นายมาวันดี รามันห์สิริวงศ์ ถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลสีข้างขวา

8.ร.อ.ฉลอง อนันต์รัตน์มณี ตรวจอาการที่ห้องตรวจตา

9.นางสาวสายทิตย์ สุคง แน่นหน้าอก

10.นายบูดีมัน ซาเฮาะ ถูกแรงระเบิดมีอาการแน่นหน้าอก

11.นางสาวนูรอัฟฟาน รอแม อายุ 28 ปี ถูกแรงระเบิดมีอาการหูอื้อ

12.นางจิราภา อุตทิตย์ อายุ 52 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลที่แขนขวา

13.นางสุรีรัตน์ แก้วมณีรัตน์ อายุ 43 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลที่ศรีษะ

14.นายสุชาติ เบ็ญจวรรณ อายุ 37 ปี ถูกแรงระเบิดมีอาการปวดหลัง

15.นายสัลมัน นิเลาะ อายุ 30 ปี ถูกแรงระเบิดมีอาการหูอื้อ

16.ส.ท.อัฟฟาน สุดใจ อายุ 37 ปี ถูกแรงระเบิดมีอาการหูอื้อ ปวดขาซ้าย งอเข่าซ้ายไม่ได้

17.นางปราณี นวลจันทร์ อายุ 58 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลที่ศรีษะ

18.นายจักรฤษณ์ รัตนพันธ์ อายุ 47 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลที่นิ้วชีขวา แน่นหน้าอก

19.ด.ต.เสรี ศรีนรัตน์ ถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลที่แขนขวา

20.ส.ต.ท.มูหาหมัดฮา ลอตันหยงซัน

21.พันเอกเจษฎา ปิยะสุวรรณ อายุ 44 ปี

22.นายยุทธนา จันทร์วิมาน อายุ 39 ปี ถูกแรงระเบิดมีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก

23.นางสาวซารีหม๊ะ มะ อายุ 30 ปี หูอื้อ ปวดต้นคอขวา ศรีษะกระแทกกระจก

24.นางสาวนูรีดา สะมะแอ อายุ 32 ปี ปวดดั้งจมูก หูซ้ายอื้อ มึนศรีษะ

         จากการเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้พูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมทั้งเร่งประสานงานเรื่องการให้ความช่วยเหลือเยียวยา อย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งกล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ ว่า ศอ.บต.สถานที่ในการดูแล ทุกข์ สุข ของพี่น้องประชาชน เหตุการณ์ในครั้งนี้ อยากให้คนในพื้นที่ได้เห็นถึงการกระทำของกลุ่มคนที่ก่อความไม่สงบว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ อยากให้ประชาชนเลือกยืนข้างที่ถูกต้อง

—————————

510 total views, 18 views today