เจ้าหน้าที่ทหารพราน จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เจ้าหน้าที่ทหารพราน จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ที่ ศาลาเอนกประสงค์​ บ้านชะเอาะ​ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง​ จังหวัดปัตตานี จ่าสิบเอก สุยันต์​ โพธิญาณ​ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4203 ร่วมกับ วิทยากรมวลชนญาลันนันบารู อำเภอยะหริ่ง, ผู้นำท้องที่, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.), เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำหมู่บ้าน เเละประชาชนในพื้นที่ จัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็งขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของมวลชนญาลันนันบารู เวทีที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วม เป็นจำนวนทั้งหมด 40 คน

         สำหรับการประชาคมในครั้งนี้ ได้มีการแนะนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สะดวกในการประสานงาน พร้อมทั้งได้มีการหารือใน ประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การค้นหาและกำหนดวิกฤตที่เกิดขึ้นในชุมชน, กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติด (ค่ายญาลันนันบารูจูเนียร์, ค่ายเยาวชนชาย-หญิง), ข้อมูลปัญหาของหมู่บ้าน/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การดูแลเด็กๆ ยังไม่ใช้ยาเสพติด/ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต, อธิบายถึงโทษและผลกระทบจากยาเสพติด, การนำผู้เสพยาเขาการบำบัดที่ โรงเรียนลูกผู้ชาย ตำบลบางมะรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ตลอดจนการอธิบายกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนในพื้นที่ ร่วมกับ จิตอาสาฯ และชาวบ้านในการช่วยกันป้องกันและดูแลการระบาดเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กๆ และเยาวชนได้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่อไป และจะมีการนัดการประชุมครั้งต่อไปในห้วงเดือน มีนาคม 2563 ทั้งนี้ สมาชิกครัวเรือนได้ให้ความร่วมมือและร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่างๆ เพื่อจะช่วยกันดูแลป้องกันเรื่องการระบาดของยาเสพติดในวงกว้างต่อไป

———————————

1,584 total views, 9 views today