สมาคมคนพิการภาคใต้ เปิดศูนย์ต้นแบบกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้คนพิการในพื้นที่

          เมื่อวันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 ณ โรงเรียนบ้านสะเอะใน ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา ชมรมคนพิการ และเครือข่ายสมาคมคนพิการภาคใต้ จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ต้นแบบกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง แบบผสมผสานของกลุ่มคนพิการในชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการในพื้นที่ โดยมี ผู้แทนจากศูนย์สันติวิธี, หัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมบิ๊กค์ไบค์อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สมาชิกชมรมบิ๊กไบค์ประเทศมาเลเซียเข้าร่วมและเยี่ยมชมศูนย์ต้นแบบกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง แบบผสมผสานของกลุ่มคนพิการในชุมชน

           นางสือนะ ดีสะเอะ อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ กล่าวว่า ศูนย์ต้นแบบกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานของกลุ่มคนพิการในชุมชน เกิดขึ้นสืบเนื่องจากที่ผ่านมา ชมรมคนพิการ และเครือข่ายสมาคมคนพิการภาคใต้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการในพื้นที่ จึงได้จัดตั้งศูนย์ต้นแบบกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานของกลุ่มคนพิการในชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ รวมทั้งให้กลุ่มคนพิการสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของสังคม และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่รวมถึงภาคส่วนจากต่างประเทศให้การสนับสนุนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคาดหวังว่าศูนย์ต้นแบบกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง แบบผสมผสานของกลุ่มคนพิการในชุมชนจะเป็นศูนย์นำร่องในการเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการต่อไป (ปล่อยสัมภาษณ์)

           ด้าน นายดาโต๊ะ มานะ สมาชิกชมรมบิ๊กไบค์ประเทศมาเลเซีย ได้นำคณะสมาชิกชมรมบิ๊กไบค์จากประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมคนพิการและเครือข่ายสมาคมคนพิการภาคใต้ พร้อมบริจาคเวเงินสมทบทุนให้แก่ชมรมชมรมคนพิการ และเครือข่ายสมาคมคนพิการภาคใต้ เพื่อนำไปส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดศูนย์ต้นแบบกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง แบบผสมผสานของกลุ่มคนพิการในพื้นที่

 

—————————————-

 1,254 total views,  3 views today