แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ลงพื้นที่ จชต.

แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ลงพื้นที่ จชต.

            เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ที่ตึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายฌัก ลาปูฌ ( Mr. Jacques Lapouge ) เอกอัครราชทูตสหภาพสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมพบปะ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนรับทราบปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

           พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ พร้อมชี้แจงและรับฟังคำแนะนำจากทางคณะ ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นมาโดยลำดับ โดยเฉพาะการใช้สภาสันติสุขตำบล ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของคน 2,000,000 คน ในพื้นที่ ซึ่งแบ่งออกเป็นประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 1,800,000 คน และนับถือศาสนาพุทธ 200,000 คน เราจะรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสภาสันติสุขตำบล ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนกว่า 2,000,000 คนในพื้นที่

           ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี

 

——————————

492 total views, 21 views today