องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.

องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.

            วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ที่ กองร้อยทหารรานที่ 4412 บ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พลโทสมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, นายอภิชาติ ไตรทิพยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี, พลตำรวจตรี จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี, พันเอก กรกฎ เจริญฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมให้การต้อนรับ

           ในการนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงฝากความห่วงใย และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดฯ ให้องคมนตรีมาเยี่ยมเยียน และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจ จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปัจจุบันภาพรวมของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งหมดเกิดจากการบูรณาการ การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการสร้างความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชน ขออวยพรให้กำลังพล ข้าราชการในพื้นที่ทุกคน อยู่อย่างปลอดภัย และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน

           นอกจากนี้ องคมนตรี ได้เยี่ยมชมภายในฐานกองร้อยทหารรานที่ 4412 บ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ก่อนเยี่ยมเยียนพบปะ พูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความปลาบปลื้มแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

—————————————

 759 total views,  3 views today