ยะลา จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่

ยะลา จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่

         เมื่อวันที่ 23 ม.ค.63 ที่โรงเรียนบ้านวังสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่อำเภอยะหา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

        นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโครงการที่จังหวัดยะลาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อที่จะนำส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัด อำเภอ รวมทั้งภาคเอกชน ออกมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการ เพื่อนำไปพิจารณาวางแผนและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

        สำหรับการออกบริการในครั้งนี้ ได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดยะลา เป็นโอกาสดีของประชาชนตำบลละแอ อำเภอยะหา และตำบลข้างเคียงที่จะได้รับการตรวจรักษา และได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง    

        นอกจากนี้ ยังได้นำงานบริการมาให้บริการประชาชน เช่น แนะนำการประกอบอาชีพด้านการเกษตร บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม จำหน่ายสินค้าราคาถูก การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน การให้คำแนะนำคำปรึกษาคดีความต่างๆ การรับสมัครงาน รวมทั้งการนำเครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ มอบให้กับคนชรา คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การกีฬา และมอบชุดนักเรียนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ นำไปสู่ความสมานฉันท์และสร้างสันติสุขต่อไป

———————————-

480 total views, 3 views today