แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 5 จังหวัดชายแดนใต้

             วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น.พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา, จ.ปัตตานี, จ.นราธิวาส, จ.สงขลา และ จ.สตูล) เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมถึงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของนโยบายรัฐ  

          พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ และ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เจ้าหน้าที่ สช.จ.ปัตตานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ได้รับใบอนุญาต, ผู้บริหาร, บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสอนศาสนาในจังหวัดปัตตานี จำนวน 55 โรงเรียน ๆ ละ 3 ท่าน รวม 165 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

——————————————————————–

 1,011 total views,  3 views today