กอ.รมน.ภาค 4 สน. เปิดค่ายทหารจัดโชว์  มอบ “ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ”  ให้เด็กในพื้นที่

กอ.รมน.ภาค 4 สน. เปิดค่ายทหารจัดโชว์  มอบ “ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ”  ให้เด็กในพื้นที่

            วันที่ 10 ม.ค. 63 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้กิจกรรม ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลงใจ ปีที่ 10 โดยร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล มูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ภายใต้คำขวัญวันเด็ก ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสุข รอยยิ้ม และความสนุกสนาน ให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ของคนในพื้นที่อีกด้วย  

       

            ขณะบรรยากาศที่จัดขึ้นภายใน ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  เป็นไปอย่างคึกคัก ได้มีบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะครู อาจารย์ เดินทางนำเด็ก ๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง 4 อำเภอ ในเขต จ.สงขลา เข้าร่วมงานกว่าห้าพันคน        

         

            สำหรับกิจกรรมมีทั้งการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ทั้งรถถัง รถยนต์หุ้มเกราะ วี 150 รถยนต์ฮัมวี่  อาวุธปืนชนิดต่างๆ ซึ่งทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำมาจัดโชว์ พร้อมทั้งมีกำลังพลคอยให้ความรู้แก่เด็กๆ รวมทั้งการแสดงพารามอเตอร์ จากชมรมมอเตอร์สงขลามาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็ก ๆ ผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน รวมถึงผู้ปกครองมาร่วมชม และร่วมถ่ายรูปกันจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมของศูนย์แพทย์ทหารบก จชต. กองกำลังตำรวจ จชต.  หน่วยเฉพาะกิจยะลา กอ.รมน.จ.ยะลา  ซุ้มกิจกรรมหน่วยอื่นๆ ซึ่งจะมีการระบายสี วาดรูป ร้องเพลงคาราโอเกะ เครื่องเล่นฝึกสมอง  และมีมาสคอท ตำรวจ ทหาร มาร่วมสนุก สร้างสีสัน ถ่ายรูปกับเด็ก ๆ พร้อมแจกของขวัญรางวัลมากมาย รวมทั้งยังมีการแจกอาหาร ขนม น้ำดื่ม ให้เด็ก ๆ ได้รับประทานฟรี ตลอดงาน  ส่วนกิจกรรมบนเวที จะมีทั้งการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ การแจกของขวัญของรางวัล การเล่นเกมส์ การตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้สร้างความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง

——————————

 891 total views,  3 views today