ส่งมอบความสุข วันเด็กแห่งชาติ “รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ”

ส่งมอบความสุข วันเด็กแห่งชาติ “รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ”

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ส่งมอบความสุขให้เด็กพิเศษ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ” ปี 14 พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะครู นำเด็ก ๆ เข้าร่วมงานคึกคัก

          วันที่ 9 ม.ค. 63 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้บูรณาการการมีส่วนร่วม การรวมพลังของทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลา ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ จัดกิจกรรม “รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

          อีกทั้ง ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส และได้รับความรัก ความปรารถนาดีจากสังคม ที่มอบให้อย่างมีความสุข

          โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้า ได้มีบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้นำทั้งเด็กพิเศษในพื้นที่จังหวัดยะลา และเด็กนักเรียนทั่วไป เดินทางมาเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 23 หน่วยงาน ทั้งกิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจ สู่นักกีฬาทีมชาติไทย” กิจกรรม “เพาะต้นกล้า ค้นหาอาชีพ สานฝันเด็กพิเศษ” กิจกรรม “เพิ่มพลังสมองด้วยสองมือแม่” กิจกรรม “เสริมสร้างสุข Healthy for kids” กิจกรรม “ถ่ายภาพประทับใจ Gallery Happiness” กิจกรรมภาคเวที “สานฝันปันสุขFun & Happiness Sharing” กิจกรรมภาคสนาม “ปันรักให้น้อง Love Sharing” บริการรัฐสวัสดิการ “เด็กพิเศษกับโอกาสทางสังคม”

          รวมทั้งบริการลานอาหารและเครื่องดื่ม “สุข เต็ม อิ่ม Happy be full” เพื่อให้เด็ก ๆ ผู้ปกครอง ได้ร่วมรับประทานอาหาร ขนม ฟรีตลอดงาน ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้สร้างความสุข ความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นอย่างยิ่ง ขณะที่ เด็ก ๆ พิเศษ บอกว่า สนุกมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก โตขึ้นก็อยากเป็นทหาร อยากเป็นหมอ และสามารถจดจำคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” อย่างขึ้นใจ

———————–

 918 total views,  3 views today