รองแม่ทัพภาคที่ 4 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

รองแม่ทัพภาคที่ 4 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

       วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ บ้านปะลุกา หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค, ยาสามัญประจำบ้าน พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอกเปรียว ติณสูลานนท์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบภัย สร้างความอบอุ่นรอยยิ้ม และความประทับใจให้กับประชานชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยพื้นที่ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งสิ้น จำนวน 333 ครัวเรือน

          ต่อมาเวลา 11.00 นาฬิกา พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เดินทางมายังศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเทศบาล 4 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาขั้นต้นแก่ผู้ประสบภัยจำนวน 110 ชุด ซึ่งขณะนี้มีผู้ประสบภัยจำนวน 184 คน 54 ครัวเรือน

          จากนั้นเวลา 11.40 นาฬิกา เดินทางต่อมายังชุมชนท่าประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ชุมชนท่าประปาเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำสุไหงโก-ลก เมื่อมีปริมาณน้ำฝนเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรกว่า 120 ครัวเรือน ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้พายเรือเข้าไปเยี่ยมเยียน พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางการแพทย์ โดยศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ทำการตรวจรักษาโรคเและแจกจ่ายยาเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย

          พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา พร้อมประสานกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง,ส่วนท้องถิ่น, ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ช่วยกันเฝ้าระวังและติดตาม  เพื่อบูรณาการกำลังเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที  โดยในขั้นต้นได้ทำการเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ภายในบ้านเรือนที่จมน้ำ และวันนี้ก็นำสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค และน้ำดื่มมามอบให้แก่พี่น้องที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาทุกข์ หลังจากนี้หากสถานการณ์น้ำคลี่คลายลง ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการฟื้นฟูเยียวยา ด้วยการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

——————————

2,235 total views, 3 views today