เสียงจากโฆษกชาวบ้าน กอ.รมน.ภาค4สน.ได้มอบหมายให้ทหารเรือนาวิกโยธิน ลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดย DJ Julee

378 total views, 3 views today