แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง
เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เพื่อตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ…และจะประทับอยู่ที่ รพ.จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 19-21 ธค.นี้..!!

876 total views, 9 views today