องค์การยูเนสโก เปิดโครงการมอบทุนการศึกษาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ที่ จ.ปัตตานี

องค์การยูเนสโก เปิดโครงการมอบทุนการศึกษาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ที่ จ.ปัตตานี

————————————-

         เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา กศน.ภาคใต้ และนายอิชิโร มายาซาวา ผู้เชี่ยวชาญการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์การยูเนสโก เปิดโครงการมอบทุนการศึกษาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา โดยมีนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และนางสาววิรวรรณ มูลจันที ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ

          โดยสถาบันพัฒนา กศน.ภาคใต้ ร่วมกับนายอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์การยูเนสโก มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนปัจจัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาของ กศน.อำเภอเมืองปัตตานี ภายใต้โครงการการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียน โดยได้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 103 คน เพื่อให้ประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา กศน.อำเภอเมืองปัตตานี ได้รับทุนการศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา กศน.อำเภอเมืองปัตตานี ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นรากฐานของการดำเนินชีวิต

——————————————

735 total views, 3 views today