กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับโฆษกชาวบ้าน จ.นราธิวาส ให้การสนับสนุนซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

435 total views, 3 views today