จ.ปัตตานี วางมาตรการรักษาความปลอดภัยไทยพุทธในพื้นที่

จ.ปัตตานี วางมาตรการรักษาความปลอดภัยไทยพุทธในพื้นที่

        ที่วัดบูรพาราม ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย พ.อ.สมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 42 พ.ต.อ.มุสตอพา มะนิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหริ่ง พ.ต.ท.เฮรามาน เจะดี สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรราตาปันยัง ร่วมประชุมการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนไทยพุทธ กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง

      โดยได้รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยชุมชน เส้นทาง และประชาชนไทยพุทธ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปรับปรุงแผนมาตรการักษาความปลอดภัยชุมชนไทยพุทธ รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชนไทยพุทธ ในเขตพื้นที่อำเภอยะหริ่ง เข้าร่วมประชุม

———————–

492 total views, 3 views today