เสียงจากโฆษกชาวบ้าน รายการ อามานดามัย เรื่อง รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาในพื้นที่ จชต. โดย DJ.JULEE

เสียงจากโฆษกชาวบ้าน รายการ อามานดามัย

เรื่อง รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาในพื้นที่ จชต. โดย DJ.JULEE

———————————————

https://www.facebook.com/724257810965962/videos/634615603722454/

279 total views, 6 views today