สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน กฐินพระราชทานชายแดนใต้ (06/11/62)

https://www.youtube.com/watch?v=ef0OCrNDFqA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ejuGiUN95rVVb6lrt0t7qxx8s5z2DjVygo5kE7NwOBuv1AU5lSzSNk30

 771 total views,  6 views today