กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย มอบสิ่งของบำรุงขวัญพนักงาน ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (06/11/62)

https://www.youtube.com/watch?v=k-cj0_aKM-4&feature=youtu.be

606 total views, 6 views today