กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย มอบสิ่งของบำรุงขวัญพนักงาน ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (06/11/62)

315 total views, 9 views today