แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานชุดคุ้มครองตำบล “เขาตูม”

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานชุดคุ้มครองตำบล “เขาตูม”

      พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่า “ขอชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ชคต.เขาตูมทุกคน ที่สามารถเตรียมแผนเผชิญเหตุ ตอบโต้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้อย่างกล้าหาญ ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ขอให้ทุกคนปฏิบัติการคุ้มครองชุมชนและคนในหมู่บ้านในเชิงรุกต่อไป โดยยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง รักษากฎหมายเพื่อความสงบสุข กดดันผู้ก่อเหตุรุนแรงออกจากหมู่บ้าน ต้องไม่ให้หลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านเด็ดขาด ไม่มีแม้แต่แหล่งพักพิงจะให้อาศัย หากผู้ใดยังคงให้แหล่งพักพิงและสนับสนุน ผู้นั้นก็จะมีความผิดได้รับโทษตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

——————-

 1,014 total views,  6 views today