ชาวอำเภอเทพา รวมพลัง ลงแขกดำนา ตามโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา Youg Smart Farmer ปีที่ 3 (01/11/62)

https://www.youtube.com/watch?v=cChAzpu5r3E&feature=youtu.be

432 total views, 3 views today