แห่ชม งานแห่พระลุยไฟที่มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว ยะลา

แห่ชม งานแห่พระลุยไฟที่มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว ยะลา

——————————

          บรรยากาศแห่พระลุยไฟที่มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว ยะลา เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนและศิษยานุศิษย์ที่ศรัทธาในองค์เจ้าแม่และองค์พระในศาลเจ้า จำนวนมากกว่า 1,000 คน ชมพิธีแห่พระลุยไฟ ทามกลางพลังแห่งความศรัทธาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งทางมูลนิธิแม่กอเหนี่ยว ยะลา ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมธรรมประเพณีตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา  

          โดยนายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล ประธานการจัดงานฯ ได้กำหนดให้มีการอัญเชิญพระจำนวน 11 องค์ หามขึ้นเกี้ยวแห่รอบเมืองยะลา ในช่วงกลางวันที่ผ่านมา เพื่อให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนได้กราบไหว้ นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลของตนเอง ร้านค้า และครอบครัว ซึ่งภายในพิธีแห่พระลุยไฟมีการจุดประทัดอัญเชิญองค์เจ้าแม่และองค์พระ จำนวน 11 องค์ ลุยไปบนกองถ่านร้อน ๆ มีเปลวไฟโชน ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่รับชม และส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจแห่ผู้ที่หามเกี้ยวลุยไฟกันเสียงดังกึกก้องทั่วสถานที่จัดงาน หลังเสร็จสิ้นพิธีมีการประมูลธงและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง ครอบครัว และกิจการค้าขายของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน

——————————————

684 total views, 3 views today