องคมนตรี ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดนราธิวาส

องคมนตรี ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดนราธิวาส

           วันที่ 9 ต.ค. 62 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพื้นที่แรกที่บ้านเลขที่ 47 ถนนบ้านพักครู ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส องคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ครอบครัวของร้อยตำรวจเอก ฮูเซ็น ดอรอแม ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ ร่วมให้การต้อนรับ

           พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทาน และตระกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบ และเยี่ยมให้กำลังใจกับติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง

           โอกาสนี้องคนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจกับครอบครัวของร้อยตำรวจเอก ฮูเซ็นฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และจะให้ทางราชการดูแลสิทธิ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ย้ำ ขอให้เป็นคนดี ตั้งใจเรียน จากนั้น พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4809 อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 80 ถุง มอบแก่เจ้าหน้าที่ทหารพราน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และจะเดินทางไปจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ตามลำดับ

——————————-

 846 total views,  3 views today