ตามรอยพ่อหลวง พ่อผู้สร้างพลังงาน “ไบโอดีเซล” ช่วยเหลือประชาชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 3 จชต.

ตามรอยพ่อหลวง พ่อผู้สร้างพลังงาน “ไบโอดีเซล” ช่วยเหลือประชาชน

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 3 จชต.

————————————

         กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา นายยศพลพัฒ บุนนาค ประธานมูลนิธิภูมิพลังปันน้ำใจไบโอดีเซล เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ ไบโอดีเซล ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาดำเนินงาน จนกระทั่งสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไบยะลาโอดีเซลเป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 10 ปี นอกจากนี้ยังได้ขยายโอกาสโครงการไบโอดีเซลไปสู่โรงเรียน ชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้พิการในพื้นที่นับพันคน

         นายยศพลพัฒ บุนนาค กล่าวว่า ถ้าพูดถึงไบโอดีเซล เชื่อว่าทั่วโลกคิดถึงประองค์ท่าน ตนเองในช่วงที่มาเริ่มทำไบโอดีเซล ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพระองค์ท่าน เราเห็นพระองค์ท่าน น้ำมันไบโอดีเซลซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะทำน้ำมันไบโอดีเซลให้มาใส่รถได้ พระองค์ท่านทรงได้คิดค้นและค้นคว้าถึงพลังงาน สะอาดและพลังงานทดแทน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคตของประชาชน

         หลังจากตนเองเริ่มเรียนรู้ ศึกษา ทำให้รู้ว่าพระองค์ท่านไม่ใช่เพียงแค่เหนื่อย แต่พระองค์ท่านทรงเหนื่อยมาก ยิ่งถ้าคิดถึงโครงการของพระองค์ท่านทั้งหมดนับเป็นพันๆ โครงการก็จะรู้

         สำหรับวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล เมื่อทำตามท่าน เราได้เรียนรู้หลายๆ เรื่อง ที่จะส่งต่อให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ จนถึงขณะนี้ยะลาไบโอดีเซล เรามีทีมงาน เครือข่ายผู้พิการ นับพันคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีรายได้จากงานในโครงการไบโอดีเซล ของพระองค์ท่าน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ การบอกรักพระองค์ท่านเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ เราทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันและลงมือทำ ด้วยการเดินตามรอยพ่อหลวงของเรา ตามแนวทางที่พระองค์ท่านได้สอนไว้ เพื่อเป็นการตอบแทนพระองค์ท่าน

—————————————

969 total views, 6 views today