รายการ THE BLACK LION การปฏิบัติงานของชุดจรยุทธ์ ของ กรมทหารพรานที่ 41 ประจำสัปดาห์ วันที่ 10 ก.ย.62 (11/09/62)

https://www.youtube.com/watch?v=F8GYqSDujJY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ROQMikzSJmJR–NCHfCtgRlWU1xla9OeAm3yuofo4a13suB-DaoUtgC8

384 total views, 6 views today