แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง) ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนชายแดนภาคใต้ (11/09/62)

https://www.youtube.com/watch?v=-W0Nu8nRLZA&feature=youtu.be

1,056 total views, 3 views today