รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้พระบารมี “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้พระบารมี “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

 

วันนี้ (10 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานกิจกรรม งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านและชุมชน เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยพลังความสามัคคี ขยายผลสู่สังคมส่วนรวม สร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ซุ้มจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกในกองทุน ก่อนมอบโล่รางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดีทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจกับเครือข่ายสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินว่า ” ผมเองมีความยินดีและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำความผาสุก ความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่ และคืนคนดีสู่สังคม โดยที่ผ่านมาได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน สร้างพลังสามัคคี ผลตอบรับที่ได้กลับมาคือการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน คนในชุมชน จากหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี เพราะทุกคนต้องการที่จะขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปเช่นกัน และเพื่อเป็นการแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของพวกเราทุกคน ในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ออกไปจากหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติด และหากท่านใดมีเบาะแส หรือมีความเดือดร้อน สามารถแจ้งมาได้ที่ ตู้ ปณ.41 ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างสุดกำลังความสามารถ”

สำหรับโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เป็นโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของประชาชน ภายใต้พระบารมี และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ก่อเกิดการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2560-2564 โดยเข้าดำเนินการในหมู่บ้านและชุมชน ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสร้าง “ชัยชนะยาเสพติดที่ยั่งยืน สนองพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน”

912 total views, 3 views today