ยะลา เข้าร่วมประชุมการพัฒนาอุตสาหรรมกาแฟในอาเซี่ยน ครั้งที่ 1

ยะลา เข้าร่วมประชุมการพัฒนาอุตสาหรรมกาแฟในอาเซี่ยน ครั้งที่ 1 

———————————–

          นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เข้าร่วมประชุมการพัฒนาอุตสาหรรมกาแฟในอาเซี่ยน ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพ และอุตสาหกรรมกาแฟ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณรงค์ อ่อนสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

          การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (ACID 2018) เป็นการประชุมนานาชาติที่มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนกาแฟในภูมิภาคอาเชี่ยน ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ผลิต และผู้ค้ากาแฟคุณภาพสูงชั้นแนวหน้าในเวทีโลก ในการประชุมนี้จะเป็นการให้ความรู้อันทันสมัย และสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจกาแฟ ภายใต้บริบทของความยั่งยืนในอาเชี่ยนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟทุกภาคส่วน

          ภายในงานแสดงมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ อาทิ การพบปะของเหล่าผู้มีชื่อเสียง และเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟ การประชุมทางวิชาการ งานแสดงสินค้า การแข่งขันการชงกาแฟระดับอาเชี่ยน

          การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (ACID) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่ ประเทศไทย

—————————————

330 total views, 3 views today